Avis legal

El portal corporatiu de EROTALL MECANITZATS ESPECIALS, SL té un caràcter informatiu i gratuït.

Els drets de la propietat intel·lectual d'aquest lloc, el disseny, l'estructura de navegació, el contingut i la base de dades són titularitat de EROTALL MECANITZATS ESPECIALS, SL

Aquestes condicions generals regulen l'accés i la utilització del lloc web www.erotall.com (i les corresponents variacions de dominis: .net, .org, .biz, .info) que EROTALL MECANITZATS ESPECIALS, SL posa a disposició dels usuaris de Internet, que accepten explícitament aquestes condicions: